Önemli Tarihler

2. Uluslararası Karmaşık Dinamik Sİstemler ve Uygulamaları Çalıştayı / kds2013@isikun.edu.tr